SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prawie 1,5 mld dla przedsiębiorców – ruszają kolejne środki unijne
Zarządy województw lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów. Umowę dziś w Ministerstwie Rozwoju podpisał marszałek Władysław Ortyl.

W województwie podkarpackim kwota wyniesie 257,05 mln zł, w lubelskim 425,85 mln zł, zaś województwo dolnośląskie będzie miało do dyspozycji kwotę 757,96 mln zł. Łączna kwota powierzonych w zarządzanie środków wynosi 1,44 mld zł, w tym 1,22 mln zł ze środków unijnych, 203,28 mln zł stanowi wkład krajowy oraz 12,85 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

O tym, jak ulokować unijne środki i jak w efektywny sposób wesprzeć swoich przedsiębiorców decydują regiony. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty finansowej – od pożyczek, kredytów przez poręczenia, reporęczenia, po wejścia kapitałowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, korzystając z doświadczenia w organizowaniu takiej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie finansowej. Wsparcie uzyskają projekty obejmujące rozwój lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Grupą docelową będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia.

Wartość przyznanego dofinansowania, wynosi:

1. 216,4 mln zł, w tym 193,6 mln zł ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. 27,7 mln zł, w tym 24,8 mln zł ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty będą realizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Efektem realizacji ww. projektów będzie wsparcie co najmniej 882 przedsiębiorców oraz utworzenie 319 miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Data dodania artykułu: 2016-12-05
Autor artykułu: UMWP
stat4u