SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ostatnie w 2016 roku posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Markiem Olszewskim, wójtem Lubicza reprezentującym Związek Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczył grudniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Na posiedzeniu przyjęto projekty ponad czterdziestu aktów prawnych, w tym dwa pakiety rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedlisk ptaków oraz ryb, a także upoważniono Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego do zaopiniowania przedstawionego przez MSWiA projektu ustawy o dokumentach publicznych.

Następna Komisja została zaplanowana na 25 stycznia 2017 roku.

Data dodania artykułu: 2016-12-14
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u