SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie wigilijne mazowieckich służb mundurowych
Kolędowanie, łamanie się opłatkiem i występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna towarzyszyły spotkaniu wigilijnemu służb mundurowych na Mazowszu. W uroczystości wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Gości przybyłych na spotkanie opłatkowe powitał Zbigniew Leszczyński, Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W krótkim wystąpieniu Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podziękował służbom za współpracę i przekazał zebranym życzenia bożonarodzeniowe.

Spotkanie opłatkowe służb mundurowych Mazowsza odbyło się w podziemiach Katedry Wojska Polskiego. Przy stole wigilijnym spotkali się m.in.: policjanci, celnicy, żołnierze, strażacy i strażnicy miejscy. W trakcie uroczystości przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego wręczyli funkcjonariuszom Betlejemskie Światło Pokoju. Spotkanie uświetnił występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

Wojewoda spotyka się cyklicznie z przedstawicielami służb mundurowych na organizowanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kolegiach. Podczas spotkań przeprowadza się analizy i przedstawia wnioski na temat m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa oraz koordynacji działania służb, inspekcji i straży.

Data dodania artykułu: 2016-12-21
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u