SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prezydent Lublina straci stołek?
Oświadczenie ws. pisma wojewody lubelskiego do Rady Miasta Lublin. Prezentujemy treść oświadczenia w sprawie skierowania przez wojewodę lubelskiego wezwania Rady Miasta Lublin do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Oświadczenie

Wojewoda lubelski po wnikliwej analizie przepisów prawa oraz orzecznictwa, a także dokumentacji dostarczonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w dniu 29 grudnia br. skierował do Rady Miasta Lublin wezwanie do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Krzysztofa Żuka. Z przeprowadzonej analizy prawnej wynika jednoznacznie, że CBA jest wyspecjalizowanym organem właściwym do badania przypadków naruszania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (ustawa antykorupcyjna), a wojewoda nie posiada żadnych instrumentów prawnych, aby podważać ustalenia dokonane przez tak wyspecjalizowany organ państwa.

Wojewoda lubelski jednocześnie dokonał analizy dostarczonych przez CBA dokumentów, które są kompletne i posiadają pełną moc dowodową. Analiza ta potwierdziła tezę CBA o złamaniu przepisów antykorupcyjnych przez Krzysztofa Żuka. Zastosowanie znalazł zatem art. 98a ustawy o samorządzie gminnym zobowiązujący wojewodę, aby wezwał organ gminy do podjęcia stosownej uchwały, jeżeli ten – wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa – nie podejmuje takiej uchwały.

Data dodania artykułu: 2017-01-04
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u