SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Mamy 50 nowych funkcjonariuszy policji
Pięćdziesięciu nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek zasiliło szeregi warmińsko-mazurskiej policji. W obecności zgromadzonych gości, przełożonych, rodzin i przyjaciół wypowiedzieli oni słowa roty ślubowania. W uroczystości uczestniczył wojewoda Artur Chojecki.

W tym bardzo ważnym dla Waszej przyszłości dniu pragnę serdecznie życzyć Paniom i Panom sukcesów w jakże odpowiedzialnej, ale i czasami niebezpiecznej, służbie dla społeczeństwa. To właśnie od Was w dużej mierze będzie zależało bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Jestem głęboko przekonany, że dzięki sprawnej realizacji ustalanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości warunków i zasad szkolenia sprostacie stawianym przed Wami zadaniom. Tylko bowiem dzięki odpowiednim kwalifikacjom zawodowym oraz nienagannej postawie etyczno-moralnej zyskuje się zaufanie tych, o których bezpieczeństwo będziecie dbać. Wasi doświadczeni koleżanki i koledzy są znani i powszechnie doceniani. Możecie brać z nich przykład. Oby ich niewątpliwe sukcesy stały się jak najszybciej również Waszym udziałem. Tego serdecznie życzę! – powiedział wojewoda gratulując młodym adeptom sztuki policyjnej.

Na policyjny sztandar funkcjonariusze i funkcjonariuszki ślubowali między innymi: służyć narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, pilnie przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej, strzec honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Teraz przed nowo przyjętymi do służby półroczne szkolenie, które przygotuje ich do wykonywania obowiązków zawodowych. Na kursie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wzbogacą swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrzebne do pełnienia policyjnej służby. Po zakończeniu kursu 45 policjantów i 5 policjantek powróci do swoich macierzystych jednostek. Najwięcej nowo przyjętych funkcjonariuszy pozostanie w Olsztynie. Aż 25 osób trafi do Oddziału Prewencji Policji, a 4 zasilą Komendę Miejska Policji w Olsztynie. Nowi stróże prawa trafia również do komend w: Elblągu, Ostródzie, Szczytnie, Lidzbarku Warmińskim, Giżycku, Braniewie, Działdowie, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Olecku, Piszu i Ełku.

Data dodania artykułu: 2017-01-06
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u