SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Indeks na Politechnikę jeszcze przed maturą
Tegoroczni maturzyści, jeszcze przed majowymi egzaminami mogą zapewnić sobie wstęp na studia na Politechnice Białostockiej. Nasze wydziały zorganizowały konkursy o indeks. Warto wziąć w nich udział!

W konkursach o indeks mogą wystartować uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści konkursu uzyskają prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku z pominięciem konkursu świadectw, który obowiązuje w procesie rekrutacji. Zwycięzcy zobowiązani będą jedynie do zapisania się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata, a także do zdania dodatkowego egzaminu z rysunku - w przypadku gdy jest wymagany (architektura, architektura wnętrz, grafika).

Konkurs "Matematyka stosowana" - zgłoszenia do 20 stycznia

To już druga edycja konkursu o indeks na dowolny kierunek prowadzony na Politechnice Białostockiej. Organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, które powinny zarejestrować się najpóźniej do 20 stycznia 2017 r. Od chwili rejestracji uczestnicy będzie mieli dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami, by móc się przygotować do kolejnych etapów konkursu. Etap pierwszy- obędzie się w terminie 6-10 marca 2017 r. Będzie polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika), który sprawdzi umiejętności stosowania matematyki w praktyce. W etapie drugim - praktycznym zespoły pojawią się na poszczególnych wydziałach uczelni, żeby rozwiązać zadania przygotowane przez naszych nauczycieli akademickich.

W pierwszej edycji konkursu symboliczne indeksy na studia na Politechnice Białostockiej wygrało 10 osób (5 dwuosobowych drużyn).

Harmonogram konkursu pt. "Matematyka stosowana":

20 stycznia 2017 r. ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych

6-10 marca 2017 r. I etapu konkursu

29-30 marca 2017 r. II etap konkursu

Data dodania artykułu: 2017-01-08
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u