SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spadek przestępczości i większa wykrywalność na Mazowszu
Mazowieccy policjanci podsumowali stan bezpieczeństwa w regionie i efekty swojej pracy w 2016 r. W odprawie kadry kierowniczej funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego udział wzięli m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Wicewojewoda Artur Standowicz. Podczas spotkania zaprezentowano statystyki pracy mazowieckiej policji, które przedstawiają zauważalny spadek ilości przestępstw odnotowanych w 2016 r. oraz wzrost wykrywalności w porównaniu do roku 2015.

Zastępcy komendanta wojewódzkiego policji insp. Tomasza Michułki szczegółowo omówili pracę podległych im pionów: prewencji, kryminalnego i logistyki. Funkcjonariusze garnizonu mazowieckiego odnotowali spadek ilości przestępstw, szczególnie tych w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. W roku 2016 wszczęto o 4 716 postępowań w sprawie przestępstw mniej niż w roku 2015 (rok 2015 – 41 820 postępowań, w roku 2016 – 37 104 wszczętych spraw). Natomiast wykrywalność w roku 2016 wyniosła 72,7 procent (w roku 2015 była na poziomie 70,1 proc.).

W 2016 r. odnotowano wzrost liczby wypadków drogowych na terenie podległym mazowieckiej policji - 2 387 zdarzeń (w roku 2015 - 2 211). Natomiast poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na mazowieckich drogach - w roku 2016 doszło do 493 wypadków z udziałem pieszych (w roku 2015 - 552).

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podczas swojego wystąpienia podziękował mazowieckim policjantom za efekty zeszłorocznej pracy i zwrócił się z apelem o bezwzględne ściganie oraz karanie sprawców najniebezpieczniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Podkreślając, że to bowiem brawura i zdecydowanie przekroczona dozwolona prędkość są głównymi przyczynami większości wypadków.

Ważnym procesem, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszańców Mazowsza, jest przywracanie lokalnych posterunków. W ostatnim półroczu w garnizonie mazowieckim odtworzono 8 takich jednostek. Ponadto podsumowano funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówiono założenia i cele programu "Dzielnicowy bliżej nas".

Podczas odprawy zwrócono też uwagę na wzrastający poziom zaufania społecznego do policji. Pełniona przez funkcjonariuszy służba spotkała się z bardzo pozytywną oceną w ostatnich badaniach opinii publicznej. Wynika z nich, że 75,4 proc. ankietowanych na Mazowszu dobrze ocenia pracę policjantów w swojej okolicy.

O bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu mazowieckiego dba codziennie 5 402 policjantów, których wspiera w służbie 1 359 pracowników cywilnych. W bieżącym roku Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu planuje przyjąć 222 nowych funkcjonariuszy. Ponadto sukcesywnie wymienia wyposażenie (radiowozy, uzbrojenie) i prowadzi inwestycje mające na celu polepszenie warunków pracy policjantów i obsługi mieszkańców.

Na koniec spotkania podsumowania działań minionego roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w całym kraju dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. W odprawie kadry kierowniczej mazowieckiej policji uczestniczyli również prokuratorzy okręgowi oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Data dodania artykułu: 2017-01-13
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u