SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O funduszach europejskich ze studentami Politechniki Rzeszowskiej
Informacje dotyczące funduszy europejskich, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, były tematem spotkania studentów Politechniki Rzeszowskiej z samorządowcami oraz pracownikami urzędu marszałkowskiego. Inicjatorem spotkania był dr inż. Mieczysław Janowski, który doświadczenie zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim wykorzystuje w działalności naukowej i edukacyjnej.

Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który zwracając się do studentów docenił rolę funduszy europejskich w kształtowaniu potencjału gospodarczego i infrastrukturalnego regionu.

- 1 mld 200 mln euro środków, które wpłynęły do naszego regionu podczas perspektywy finansowej w latach 2007-2013, wydano na poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, edukacyjnej. Skorzystały z nich samorządy gmin, miast, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Śmiało można twierdzić, że odmieniły oblicze naszego regionu. Podczas właśnie trwającej perspektywy 2014-2020, tylko do województwa podkarpackiego ma wpłynąć ponad 2 mld euro. To są ogromne środki, które również zostaną wykorzystane m.in. na poprawę infrastruktury. I gdyby porównać obecne oblicze regionu z rokiem 1994 r., w którym Polska zgłosiła swój akces do europejskiej wspólnoty, możecie państwo bez wysiłku zauważyć ogromną poprawę w jakości życia na Podkarpaciu – wyliczał wicemarszałek.

Tuż po nim głos zabrał Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, który w skrócie przedstawił zasady funkcjonowania samorządu województwa. Początkiem części merytorycznej spotkania była prezentacja Danuty Cichoń – dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, w której podsumowała wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013. O rynku pracy i rodzajach wsparcia osób młodych przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO mówili eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Daniel Rzucidło oraz Jolanta Płonka. Ostatnim zagadnieniem były Startupy, czyli platformy startowe dla nowych pomysłów, których tematykę przybliżył Mateusz Klimczak z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Po zakończeniu części wykładowej na pytania studentów odpowiadali - dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wojciech Magnowski oraz Małgorzata Jarosińska – dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Data dodania artykułu: 2017-01-22
Autor artykułu: UMWP /Michał Mielniczuk
stat4u