SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ad multos annos
90 lat ukończył 31 stycznia biskup senior Julian Andrzej Wojtkowski. Wczoraj z tej okazji w Kurii Metropolitalnej w Olsztynie odbyła się skromna uroczystość, podczas której wicewojewoda Sławomir Sadowski przekazał czcigodnemu jubilatowi, w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego oraz własnym, życzenia wielu radości z pełnionej posługi kapłańskiej oraz obfitości Bożych łask na dalsze lata życia.

BISKUP TYTULARNY MURUSTAGA CZŁONEK ZWYCZAJNY PAPIESKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII MARYJNEJ PROFESOR ZWYCZAJNY TEOLOGII DOGMATYCZNEJ

Urodził się 31 stycznia 1927 roku w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w “Lager Glowno - Posen Ost”, a stąd wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej 1944, świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego w Lublinie 1945. W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 roku. Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 roku doktorat. Od 1952 do 2005 roku wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie 1968 r. Święcenia biskupie otrzymał w 1969 r. Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany 1987, profesorem zwyczajnym 1997. Główne dziedziny badań: historia dogmatów Maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: VENI DOMINE JESU (Przyjdź Panie Jezu)

Data dodania artykułu: 2017-02-02
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u