SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Energetyka kołem zamachowym polskiej gospodarki
Premier Beata Szydło gościła dzisiaj w Gorzowie Wlkp. Premier wspólnie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii Michałem Kurtyką oraz Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem uczestniczyła w uroczystości uruchomienia nowego bloku gazowo-parowego w gorzowskiej elektrociepłowni.

– Dzisiaj jesteśmy w obiekcie, który służy energetyce. Jest to dziedzina gospodarki oparta o nowoczesne technologie, tworząca nowoczesny przemysł. Przyszłość zawsze rodzi się z tradycji, z wartości, które przyświecają budowaniu nowego. Polska będzie się dzięki temu rozwijała coraz szybciej – podkreśliła Premier Beata Szydło.

Uroczystości oddania do użytku bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni PGE w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez prezes Rady Ministrów Beatę Szydło pod pomnikiem upamiętniającym powstanie Solidarności ’80. Następnie Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz zgromadzeni goście zwiedzili nowy blok gazowo-parowy. Podczas prezentacji obiektu Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia PGE w Gorzowie Wlkp. Mirosław Rawa omówił program ograniczenia niskiej emisji oraz przebieg budowy nowej inwestycji.

– Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby polska energetyka była niezależna, aby dawała bezpieczeństwo Polsce, żeby była kołem zamachowym polskiej gospodarki – mówiła Prezes Rady Ministrów.

Nowy blok gazowo-parowy

W Oddziale Elektrociepłownia Gorzów od początku 2014 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch bardzo istotnych projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym:

budowa nowego bloku gazowo-parowego (nBGP),
oraz projekt Centrum, zakładający likwidację tzw. niskiej emisji.
Nowy blok gazowo-parowy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest podstawowym źródłem wytwarzającym w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło. Oddział
Elektrociepłownia Gorzów jest jedynym scentralizowanym producentem i dostawcą ciepła dla 125 tysięcznego miasta Gorzowa Wlkp., zatem nowy blok gazowo-parowy będzie stanowić podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej.

Nowopowstały blok zapewnia dostosowanie standardów emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia, do wymagań Unii Europejskiej. Stanowi niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy.

Dla nowego bloku gazowo-parowego zastosowane zostaną dwa rodzaje paliwa gazowego:

gaz ziemny zaazotowany grupa Ln do zasilania podstawowego, gaz ziemny wysokometanowy grupa E do celów rozruchowych.

Data dodania artykułu: 2017-02-02
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u