SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Decyzje o zezwolenie na budowę obwodnicy Suwałk podpisane
W piątek (27.01.2017 r.) Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wydał na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie – właściwego zarządcy drogi, dwie decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Suwałki, w ramach zadania: „Budowa obwodnicy miasta Suwałki, obejmująca drogę ekspresową S61 na odcinku od km 0+000 (węzeł „Suwałki Południe”) do km 12+830 wraz z budową łącznicy węzła „Suwałki Północ” o długości ok. 670 m (od km 0+419,36 do km 1+085,82)”.

W skład całej inwestycji wchodzi:

- budowa drogi dwujezdniowej o długości 12,8 km,

- budowa jednojezdniowej łącznicy o długości 0,7 km obwodnicy miasta Suwałki z istniejącą drogą krajową nr 8 w kierunku Budziska,

- budowa węzła „Suwałki Zachód”,

- budowa skrzyżowań z drogami publicznymi,

- budowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych,

- budowa dróg dojazdowych (serwisowych),

- budowa obiektów inżynierskich 15 szt. (wiaduktów, mostu oraz obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt),

- budowa przepustów drogowych, także pełniących funkcje przejść dla zwierząt,

- budowa wiaduktów w ciągu budowanych dróg publicznych,

- budowa ekranów akustycznych,

- nasadzenia zieleni.

Data dodania artykułu: 2017-02-02
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u