SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta ambasadora Francji
Z kurtuazyjną wizytą gościł 6 lutego u wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza ambasador Francji Pierre Lévy. W spotkaniu wzięli także udział konsulowie generalni Francji w Krakowie i w Katowicach - Frédéric de Touchet i Anna Krasuska-Terrillon.

Pierre Lévy jest absolwentem Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył ponadto studia w Europejskiej Szkole Handlowej w Paryżu oraz na uniwersytecie Paris IX Dauphine. Funkcję Ambasadora Francji w Polsce sprawuje od września 2016 r. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki i Finansów oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pełnił również funkcję Ambasadora w Republice Czeskiej, a także był dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego. Pierre Lévy jest Kawalerem Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi. Dzisiejsze spotkanie było pierwszą wizytą Ambasadora w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Funkcję Konsula Generalnego w Krakowie Frédéric de Touchet również objął we wrześniu ubiegłego roku. Konsul miał już okazję spotkać się z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem podczas odbywającego się w Katowicach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyła wtedy również, sprawująca swoją funkcję od 2014 r., Konsul Anna Krasuska-Terrillon, która współpracowała już ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim podczas ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego Charon 2014, mających na celu wypracowanie jak najlepszych procedur w zakresie identyfikacji ofiar w przypadku katastrofy masowej oraz organizacji opieki dla rodzin osób poszkodowanych.

Francja jest jedną z największych potęg gospodarczych na świecie. Z Polską łączą ją ścisłe stosunki handlowe. Obok stosunków gospodarczych kraje utrzymują wzajemne kontakty także w dziedzinie kultury czy nauki. W ramach rozwijania relacji polsko-francuskich, Śląski Urząd Wojewódzki współpracuje z Domem Miasta Saint-Étienne w Katowicach, którego przedstawiciele prowadzili w 2013 r. warsztaty z uczestnikami Regionalnej Akademii Obywatelskiej, będącej realizowanym przez urząd, projektem mającym na celu podnoszenie wiedzy młodzieży na tematy związane z aktywnością obywatelską. Celem utworzenia w Katowicach Domu Miasta Saint- Étienne było zbliżenie obu miast o podobnej górniczej i przemysłowej przeszłości oraz wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy wokół sektora ekonomicznego (wspieranie firm francuskich zainteresowanych śląskim rynkiem) i społeczno-kulturowego (popularyzacja kultury francuskiej, dni frankofonii). Województwo Śląskie ściśle współpracuje ponadto z regionem Nord-Pas de Calais oraz z Departamentem Dolnego Renu (Alzacja). Pierwsze porozumienie z Nord-Pas de Calais podpisane zostało już w 1994 r. Kontakty z regionem zacieśniane są m.in. poprzez współpracę w zakresie Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, do którego należy także Północna Nadrenia-Westfalia. W ramach powyższego porozumienia organizowany jest m.in. coroczny Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, podczas którego 15 uczestników z każdego regionu ma szansę wziąć udział w warsztatach i spotkaniach poświęconych różnego rodzaju sprawom europejskim. Współpracujące ze sobą regiony organizują także różnego rodzaju konferencje i debaty. Departament Dolnego Renu jest natomiast partnerem województwa śląskiego od 14 lat. Stosunki pomiędzy regionami opierają się obecnie m.in. na udziale województwa śląskiego w Festiwalu Kultur i Smaków Europy w Strasburgu, wizytach studyjnych dotyczących gospodarki i ochrony środowiska oraz na działaniach z zakresu promocji turystycznej.

Data dodania artykułu: 2017-02-07
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u