SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ogłoszenie przetargu na odcinek drogi S61
W poniedziałek (06.02.2017 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach odbyło się ogłoszenie przetargu na odcinek drogi S61. W spotkaniu uczestniczyli: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, posłowie na Sejm RP Bernadeta Krynicka, Lech Kołakowski, Kazimierz Gwiazdowski, Wojciech Kossakowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz zaproszeni goście.

Przetargi obejmują dwa odcinki drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km.) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km) – w sumie około 34,5 km drogi ekspresowej. W ramach zadania powstanie m.in. kluczowy węzeł „Kolno”, do którego w przyszłości będzie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także wybudowana zostanie druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk.

Oba przetargi mają na celu wyłonić wykonawcę tych zadań w systemie „Projektuj i buduj” co oznacza że wykonawca ma przygotować m.in. projekt budowlany, uzyskać w imieniu inwestora zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej a następnie wybudować odcinek drogi wraz z całą infrastruktura towarzyszącą.

GDDKiA jako inwestor wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Data dodania artykułu: 2017-02-07
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u