SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pierwsze wydanie "Dziennika czynności" gen. Sikorskiego
Historycy KUL, lubelskiego oddziału IPN oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wydali 1. tom „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego”. Publikacja jest krytyczną edycją naukową bardzo ważnego źródła do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy - diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939-1943

To wyjątkowe źródło - dotąd dostępne jedynie w rękopisie w londyńskim Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego - szczegółowo dokumentuje działania najważniejszej postaci polskiego życia politycznego i wojskowego na emigracji. Pierwszy tom Dziennika obejmuje okres pomiędzy sierpniem 1939 a lipcem 1940 roku. W kolejnych trzech tomach opublikowane zostanie kalendarium czynności gen. Sikorskiego do roku 1943. W następnych tomach znajdą się załączniki do kalendarium, w tym dokumenty, korespondencja, sprawozdania, wspomnienia oraz fotografie ilustrujące aktywność premiera i naczelnego wodza, przerwaną tragiczną śmiercią w Gibraltarze.

Krytycznego opracowania źródłowego pierwszej części materiału podjął się zespół pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego z Katedry Historii Najnowszej KUL, pomysłodawcy przedsięwzięcia. Ponadto w skład zespołu weszli dr Ewa Rzeczkowska z Katedry Historii Najnowszej KUL oraz mgr Jadwiga Kowalska z Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Projekt badawczy jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Data dodania artykułu: 2017-02-07
Autor artykułu: mat prasowe KUL
stat4u