SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Szkoła w Krężnicy Jarej uhonorowana medalem "Pro Patria"
Pamięć i szacunek dla przodków to fundament wspólnoty narodowej, to nasza powinność i dar – podkreślał wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podczas uroczystości nadania Medalu „Pro Patria” Szkole Podstawowej im. Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej. Medal nadawany jest osobom lub organizacjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest tym, którzy z determinacją i zaangażowaniem przypominają ważne wydarzenia tworzące naszą historię, a także uczą szacunku do osób, które obroniły honor i najwyższe wartości oraz dały przykład wierności Bogu i Ojczyźnie.

Szkoła w Krężnicy Jarej jest placówką wyjątkową, w której patriotyzm jest wartością inspirującą do działania kolejne pokolenia. Wyrazem tego jest m.in. wierna pamięć i cześć oddawana Żołnierzom – Bohaterom Armii Krajowej, ludziom zwykłym, z ich zaletami i przywarami, ale jednocześnie niezwykłym, poprzez ich odwagę i umiłowanie Ojczyzny.

Wojewoda pogratulował dyrekcji, nauczycielom i uczniom tego wyjątkowego wyróżnienia. Wyraził zadowolenie, że może je wręczyć społeczności szkolnej w Krężnicy Jarej. To piękny znak tego, że w czasach tak bardzo rozpowszechnionej i nasyconej kultury masowej, młodzi ludzie interesują się historią Polski, są dumni z tego, że są Polakami oraz pamiętają o tych, którzy o naszą wolność walczyli. Wojewoda życzył, by Medal Pro Patria, jako ukoronowanie dotychczasowego zaangażowania szkoły, przypominał o tym, że jako Polacy mamy obowiązki polskie i chociaż jesteśmy różni, łączy nas jeden cel – Ojczyna.

Spotkanie było również okazją do wręczenia mieszkance wsi Krężnica Jara Pani Mariannie Wilczek dyplomu uznania za świadectwo życia i szczególne zaangażowanie w sprawy Ojczyzny, odpowiedzialną i sumienną służbę Rzeczypospolitej Polskiej m.in. poprzez wieloletnią opiekę nad pomnikiem poległych w Krężnicy Jarej w czasie II wojny światowej mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola, a także za kultywowanie pamięci o naszych rodakach walczących o wolność i niepodległość Polski.

Uroczystość odbyła się w 75. rocznicę powstania Armii Krajowej.

***

Oświata w Krężnicy Jarej ma wieloletnią tradycję. Początki szkoły sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Pierwsza szkoła, a raczej szkółka, została założona zaraz po odzyskaniu niepodległości. Poszczególne klasy, a było ich cztery, mieściły się w prywatnych domach. Pomimo trudności, jakie napotykano zarówno w okresie międzywojennym – brak budynku szkolnego, niewielu nauczycieli, jak i w czasie wojny, kiedy władze okupacyjne prześladowały nauczycieli, tępiły wszelkie przejawy polskości nauczyciele z zaangażowaniem realizowali wyznaczone cele. Budzenie miłości do Polski zapisane w programie wychowawczym przedwojennej szkoły w Krężnicy Jarej, jest z sukcesem realizowane w obecnie funkcjonującej placówce. Bóg, Honor i Ojczyzna - te trzy słowa widnieją na sztandarze, który szkoła otrzymała w 1996r., w dniu nadania jej imienia „Żołnierzy – Bohaterów Armii Krajowej”.

***

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. i nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Data dodania artykułu: 2017-02-17
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u