SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wojewoda wręczył odznaczenia państwowe
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi wręczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podczas uroczystości w urzędzie wojewódzkim przekazano łącznie 17 odznaczeń państwowych honorowym krwiodawcom i działaczowi opozycji w czasach PRL.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Józef Komorowski – działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL. W lipcu 1980 roku, pracując w Telkom-Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych im. „Komuny Paryskiej" w Warszawie, zorganizował protest załogi przeciwko rządowym podwyżkom żywności. W sierpniu 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka za działalność opozycyjną. Po uchyleniu internowania 13 Iipca 1982 r. nadal kontynuował akcje mające na celu obalenie ustroju socjalistycznego w Polsce. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1987 r.

Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni:

Paweł Gondek – honorowy krwiodawca, współorganizator i promotor akcji poboru krwi, Wojciech Pysiak – honorowy krwiodawca, współorganizator i promotor akcji poboru krwi, Sławomir Wiktor Tarabasz – honorowy krwiodawca, współorganizator i promotor akcji poboru krwi,

Ponadto Wojewoda odznaczył honorowych krwiodawców i zarazem społeczników działających aktywnie na rzecz promocji zbiórek krwi na Mazowszu 6 Srebrnymi Krzyżami Zasługi (Wojciecha Karola Goraja, Wojciecha Korcza, Janusza Serafina, Władysława Sokołowskiego, Tatianę Hannę Stąpór, Norberta Wielochę) oraz 7 Brązowymi Krzyżami Zasługi (Jana Andrzeja Fijołka, Daniela Kozłowskiego, Wiktora Maślaka, Rafała Mitlejnera, Dariusza Jana Przybylskiego, Krzysztofa Roguskiego, Grzegorza Romanowskiego).

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść dla kraj

Data dodania artykułu: 2017-02-20
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u