SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowi doktorzy i profesorowie KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wzbogacił się o grono nowych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Na KUL uroczystość nominacji profesorskich i promocji doktorskich odbywa się trzy razy do roku – w październiku, lutym i czerwcu. W edycji zimowej ślubowanie doktorskie złożyło 39 osób – najwięcej z wydziału prawa

Dyplomy doktora habilitowanego odebrało 16 naukowców – 5 teologów, 4 filozofów, 3 prawników i po dwie osoby z wydziału humanistycznego i społecznego. Awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymało 5 wykładowców z Wydziału Teologii: ks. dr hab. Grzegorz Barth, o. dr hab. Marek Fiałkowski, ks. prof. Marek Jagodziński, ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz oraz ks. dr hab. Marcin Składanowski. Natomiast awans na stanowisko profesora zwyczajnego odebrał ks. prof. Zdzisław Janiec.

Dopełnieniem tej uroczystości była dzisiejsza ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W imieniu Prezydenta RP dekoracji dokonał Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi: prof. Marian Surdacki, kierownik Katedry Historii Wychowania i Opieki Społecznej w Instytucie Pedagogiki;

Srebrnym Krzyżem Zasługi: prof. Ewa Lekka-Kowalik – kierownik Katedry Metodologii Nauk i Dyrektor Instytutu Jana Pawła II oraz ks. prof. Stanisław Fel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej;

Brązowym Krzyżem Zasługi: prof. Krzysztof Narecki, kierownik Katedry Filologii Greckiej oraz prorektor ds. studenckich kadencji 2012-2016.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została: dr Iwona Ulfik-Jaworska, adiunkt w Instytucie Psychologii.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali dr hab. Zdzisław Kudelski, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej oraz prof. Przemysław Gut z Instytutu Filozofii.

Data dodania artykułu: 2017-03-05
Autor artykułu: mat. prasowe KUL
stat4u