SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wiceminister Jerzy Szmit poinformował o kolejnych inwestycjach drogowych i kolejowych
Trwa realizacja inwestycji drogowych i kolejowych na Warmii i Mazurach. O zaawansowaniu prac przy obecnych zadaniach, a także o kolejnych projektach podczas konferencji prasowej poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. W spotkaniu z mediami uczestniczyli również wojewoda Artur Chojecki, prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel, dyrektor olsztyńskiego oddziału PKP PLK Krzysztof Wałdowski oraz członek Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Jarosław Borowik.

Wiceszef resortu infrastruktury przekazał informację, że 10 marca br. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się spotkanie z dyrektorami okręgowymi GDDKiA dotyczące weryfikacji terminowości realizowanych inwestycji. Jak zapewnił podczas narady dyrektor olsztyńskiego oddziału Mirosław Nicewicz, na Warmii i Mazurach zadania realizowane są terminowo. Na lipiec planowane jest oddanie do użytku odcinka Olsztynek-Napierki. Odcinki wokół Ostródy, a także trasa Olsztyn-Olsztynek zostaną również zakończone do końca tego roku. Obecnie trwają też przygotowania do inwestycji drogowej w okolicy Ełku, jednak jak zaznaczył wiceminister Szmit, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Podczas konferencji wiceminister podpisał również plan inwestycyjny dla zadań związanych z: naprawą odcinka drogi nr 51 (ul. Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim) oraz modernizacją ul. Olsztyńskiej i Grunwaldzkiej w Dobrym Mieście. O rozwoju infrastruktury kolejowej mówił prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Marchel. Przypomniał, że środki z Krajowego Programu Kolejowego dla Warmii i Mazur to 1,5 miliarda złotych. Dzięki nim zmodernizowane zostaną linie: Ełk-Korsze, Szczytno-Ełk i Gutkowo-Braniewo, które znalazły się na liście podstawowej programu. Na liście rezerwowej znalazł się natomiast projekt linii Olsztyn-Gutkowo. Jak podkreślił prezes Ireneusz Merchel, aby zrealizować inwestycję opiewającą na około 30 mln zł potrzebne są dodatkowe środki. Część z nich może pochodzić z ewentualnych oszczędności pozostałych po budowie linii 216 Działdowo-Olsztyn. Pomóc może również olsztyński ratusz i Samorząd Województwa dofinansowując tę inwestycję w ramach RPO WiM 2014-2020. Jeśli uda się pozyskać te fundusze, wybudowane zostaną perony na stacjach w Olsztynie oraz przejście podziemne w obrębie skrzyżowania ulicy Jeziornej. Doposażony zostanie również tabor obsługujący linię tak bardzo potrzebną dla olsztyńskiej aglomeracji.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace na linii Działdowo-Olsztyn, Korsze-Ełk i Szczytno-Ełk. W pierwszym przypadku otwarto już oferty przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W ramach tego pierwszego zadania planowane jest wybudowanie nowej infrastruktury w postaci:
- przystanków osobowych Dajtki i Olsztyn Śródmieście
- zadaszonej kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami stacji Olsztyn Główny
- przebudowy układu torowego i peronów wraz z przystosowaniem urządzeń i korektą sieci trakcyjnej na stacji Olsztyn Główny.

W przypadku linii Korsze-Ełk jeszcze w tym miesiącu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Inwestycja ma charakter odtworzeniowy i zakłada:
- elektryfikację linii
- podniesienie dopuszczalnej prędkości do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych
- skrócenie czasu przejazdu o około 30 minut.

Data dodania artykułu: 2017-03-13
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u