SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Samorządy gotowe do reformy edukacji
Aktualny stan wdrażania reformy edukacji w naszym województwie był tematem dzisiejszej konferencji Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy.
W województwie lubuskim proces wdrażania reformy edukacji przebiega spokojnie, bez większych problemów i zakłóceń z czego bardzo się cieszymy – mówił Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Wojewoda podkreślił, że wszystkie powiaty województwa lubuskiego przekazały do Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwały do zaopiniowania. 13 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie, a jedna jest w trakcie oceny. Z 82 lubuskich gmin, 78 uchwał wpłynęło do Kuratorium Oświaty, w przypadku 46 została wydana pozytywna opinia, pozostałe czekają na ocenę. Samorządy w Polsce

Blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad gmin przesłało już, do zaopiniowania przez kuratorów oświaty, uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Oznacza to, że ponad 95 proc. samorządów jest już gotowych do reformy edukacji.

W całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali 1751 uchwał, co oznacza, że więcej niż 60 procent wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zobligowanych prawem do dostosowania sieci szkolnych otrzymało już opinię kuratora oświaty. Ponad 99 procent samorządów dostało opinię pozytywną.

Do 31 marca br. powinno być podjętych 2858 uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym:

380 przez rady powiatów – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego (314 podjętych przez powiaty i 66 przez miasta na prawach powiatów); 2478 przez rady gmin – uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i sieci gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z podziałem administracyjnym w Polsce są: 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Samorządy mają czas do 31 marca br. na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:

podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
uzyskania opinii reprezentatywnych związku zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Data dodania artykułu: 2017-03-13
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u