SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rok Henryka Sienkiewicza w Łukowie
Rok 2016 ustanowiony był przez Senat RP Rokiem Henryka Sienkiewicza, między innymi ze względu na przypadającą 170. rocznicę urodzin pisarza i 100. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji w Łukowie odbyło się uroczyste Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza, w którym udział wziął wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Obchody połączone były z 50. jubileuszem działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Uroczystości podsumowujące rok H. Sienkiewicza rozpoczął Maciej Cybulski dyrektor muzeum poświęconego pisarzowi w Woli Okrzejskiej. Przedstawił on działania podejmowane podczas minionego roku. Wręczył również statuetki osobom związanym z organizacją imprez i uroczystości obchodów na Ziemi Łukowskiej. Jedną z uhonorowanych wyróżnieniem osób był wojewoda Przemysław Czarnek, w imieniu którego statuetkę przyjęła Małgorzata Bogusz kierownik delegatury LUW w Białej Podlaskiej oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Wicewojewoda podziękował wszystkim, którzy dbają o upowszechnienie wartości zawartych w dziełach Henryka Sienkiewicza oraz przyczynili się do organizacji obchodów roku tego artysty na Ziemi Łukowskiej. Podkreślił, że od pół wieku Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej ma olbrzymi wkład w promowanie osoby oraz dzieła pisarza. Wyraził również wyrazy uznania za działalność na rzecz kultury i edukacji, a także promowanie spuścizny polskiego noblisty przez muzeum. Wicewojewoda nawiązał również do słów Ignacego Jana Paderewskiego, wygłoszonych po śmierci Sienkiewicza w Chicago, podkreślając fakt, że mimo iż pisarz nie był królem miał w sobie olbrzymią godność, królewski majestat, a sercami Polaków niepodzielnie władał i włada do dziś. Za nim z ufnością i posłuszeństwem szedł narów, a dostojnicy kościoła widzieli w nim obrońcę wiary chrześcijańskiej. -Był pierwszym wielkim poetą polskim, który do ludu - o ludzie - jego własną przemówił poniekąd mową - dodał wicewojewoda.

Następnie przez dyrektora Cybulskiego została przedstawiona prezentacja słowno-multimedialna, związana z działaniami podejmowanymi przez muzeum w ciągu ubiegłego roku oraz prezentacja kalendarza uroczystości związanych z obchodami 50-lecia działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Po części przygotowanej przez muzeum wyświetlony został film „Odkrywamy Sienkiewicza”, którego spot Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury przedstawiło już w maju ubiegłego roku, a który wyświetlany był dotychczas przez TVP Lublin.

***

Henryk Sienkiewicz pseudonim „Litwos”, polski nowelista, powieściopisarz, publicysta, zdobywca Nagrody Nobla w roku 1905 w dziedzinie literatury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu oraz całokształt twórczości. Jego twórczość była i jest nadal drogowskazem w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Dzieła Sienkiewicza jednoczą niezmienne i aktualne od XIX najważniejsze wartości- Bóg, honor, ojczyzna. Dzieła wieszcza dodawały otuchy i sił rodakom żyjącym pod zaborami.

Data dodania artykułu: 2017-03-13
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u