SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spotkanie w sprawie projektu IOWISZ
Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda spotkał się dziś z dyrektorami szpitali i konsultantami wojewódzkimi w ochronie zdrowia, którym przedstawił zastosowanie narzędzia IOWISZ - Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Podczas wcześniejszego briefingu prasowego, w którym udział wzięła też dyrektor wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg opowiedział o zaletach, które dla pacjentów niesie system oceny wniosków.

System punktacji i jego spójność z mapami potrzeb zdrowotnych pozwalają uniknąć zakupów i inwestycji nietrafionych - mówił minister. Sposób nadzoru nad projektami eliminuje ryzyko inwestowania w zbędny czy później niewykorzystywany sprzęt medyczny wielomilionowej wartości. Minister przekonuje też, że system to zachęta do opracowania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa. Jak podkreślała wicewojewoda Marlena Maląg program porządkuje wydatki i przyczynia się do planowania szerszej strategii, wypisującej się w mapy potrzeb zdrowotnych. Podobnego zdania jest też dyrektor Agnieszka Pachciarz - Kluczowe są potrzeby pacjentów a nie ambicje podmiotów leczniczych. To narzędzie, na które czekaliśmy - mówiła.

Z danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że do tej pory podmioty w Wielkopolsce złożyły 10 projektów. Dwa z nich - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu już uzyskały opinię pozytywną.

Program IOWISZ jest wykorzystywany przy ocenie czy planowana inwestycja w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy podstawowej opieki medycznej, która miałaby być finansowana ze środków publicznych, jest celowa. Dotyczy to zarówno budowy nowych placówek, modernizacji, rozbudowy już istniejących oraz wyposażenia ich w sprzęt.

Data dodania artykułu: 2017-03-22
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u