SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,W Katowicach doszło do nielegalnej wycinki drzew
Na działce przy ul. Lipowej w Katowicach ścięto nielegalnie łącznie 13 drzew, a 8 podcięto w taki sposób, że prawdopodobnie będzie należało je wyciąć – mówi Ewa Biskupska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Działka, na której doszło do wycinki jest współwłasnością Miasta Katowic oraz 4 osób fizycznych, z których jedna dokonała nielegalnej wycinki. Miasto Katowice posiada 1/3 udziałów w działce, tyle samo jest w posiadaniu osoby, która zleciła wycinkę.

Współwłaściciel działki podjął starania o wycięcie drzew już w 2014 r. i nie uzy​skał wymaganej decyzji od Prezydenta Miasta Chorzowa, który prowadził sprawę.

- W związku ze zmianą przepisów dot. wycinki drzew – współwłaściciel błędnie zinterpretował przepisy nowelizacji ustawy i rozpoczął wycinkę pod koniec lutego jedynie informując o tym fakcie Urząd Miasta. Tymczasem w świetle przepisów, w przypadku współwłasności gminy, konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, o którą współwłaściciel nie wystąpił – mówi Ewa Biskupska.

Przedstawiciele Urzędu skontaktowali się z współwłaścicielem działki i poinformowali go, że nie ma prawa bez decyzji i zgody UMK wyciąć drzew. Dodatkowo pracownik UMK dokonał wizji lokalnej i stwierdził, że do wycinki doszło. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej – a tym samym UMK złożył wniosek do SKO, by ten wyznaczył inną gminę do prowadzenia sprawy (gdyż zgodnie z przepisami nie można orzekać we własnej sprawie).

- Kładziemy duży nacisk na utrzymanie terenów zielonych i prowadzimy działania, by ukarać sprawcę - także po to, by odstraszyć innych od samowolnej wycinki drzew – podkreśla Ewa Biskupska.

Czynności w tej sprawie prowadzi także policja – m.in. dokonała oględzin miejsca i przesłuchała świadków.

Data dodania artykułu: 2017-03-23
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u