SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zamość stawia na rozwój
W urzędzie miasta Zamość odbyło się spotkanie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka i dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawła Gilowskiego z prezydentem miasta Zamość Andrzejem Wnukiem. Podczas wizyty poruszono kwestie dotyczące m.in. infrastruktury drogowej i reformy oświaty. Prezydent przedstawił prognozy, według których od przyszłego roku szkolnego przewidywany jest wzrost liczby dzieci w szkołach podstawowych w Zamościu, co cieszy władze miasta.

Prezydent miasta przedstawił wicewojewodzie i dyrektorowi generalnemu kalendarium najważniejszych imprez i lokalnych uroczystości, które zaplanowano w bieżącym roku. Do najważniejszych będą należały: obchody Święta Straży Granicznej w maju oraz uroczystości związane z 25. leciem ustanowienia przez Jana Pawła II diecezji zamojsko - lubaczowskiej z siedzibą w Zamościu w czerwcu. W ostatnim miesiącu roku mieszkańcy Zamościa będą świętować 25. rocznicę wpisania miasta Zamość na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W czasie spotkania panowie dyskutowali również na temat inwestycji, które zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. Jak tłumaczył prezydent Zamościa, miastu udało się pozyskać ok. 82 mln unijnego dofinansowania na przebudowę tzw. zachodniej obwodnicy miasta. Wytężona praca włożona w przygotowanie projektu została doceniona w konkursie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projekt miasta uplasował się na wysokim 4. miejscu, co w kosekwencji pozwoliło uzyskać 100 % wnioskowanego wsparcia na realizację. Miasto zadbało również o rozwój fizyczny mieszkańców. W grudniu odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z nowoczesną salą do ćwiczeń siłowych, których całkowity koszt wyniósł ok. 4 mln zł. Prawie połowa kwoty została pokryta z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz ze środków unijnych. W obiekcie znajdują się trzy korty tenisowe, nowoczesne zaplecze z szatniami i sanitariatami, z których część jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych sportowców. Kolejnym projektem w fazie realizacji jest remont Akademii Zamojskiej, która ściśle wiąże się z historią miasta. I w tym przypadku miasto ubiega się o unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach tzw. działania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. W najbliższej przyszłości władze miasta planują budowę zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie miasta Zamość, gminy Zamość oraz gmin ościennych. Projekt będzie realizowany w ramach SIT: „Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość - Strategiczne Inwestycje Terytorialne”, co z całą pewnością ułatwi podróżowanie mieszkańcom zarówno samego Zamościa, jak i okolicznych miejscowości.

Wizytę w Zamościu zwieńczyło zwiedzanie wieży ratusza, z której wicewojewoda i dyrektor generalny mieli okazję podziwiać piękną panoramę miasta.

Data dodania artykułu: 2017-03-28
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u