SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczysta odprawa funkcjonariuszy okręgu białostockiego
W poniedziałek (27.03.2017 r.) w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Służby Więziennej, w której udział wzięli podsekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Podczas spotkania wojewoda podlaski i dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku podpisali porozumienie w zakresie udzielania pomocy organom administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa podlaskiego, nieodpłatnego zatrudniania skazanych przy pracach mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu, wymagających podjęcia działań ratowniczo-ochronnych, nieodpłatnego edukowania sakazanych w zakresie zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, propagowania humanitarnych treści obrony cywilnej, a także upowszechniania wśród skazanych wiedzy w zakresie powszechnej samoobrony ludności.

Data dodania artykułu: 2017-03-28
Autor artykułu: Podlaski UW
stat4u