SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Obchody Roku Kościuszkowskiego w Racławicach
223. rocznica zwycięskiej dla Polaków bitwy pod Racławicami w Roku Tadeusza Kościuszki ma szczególny wymiar. - Warto, abyśmy ten wielki zryw narodu polskiego odczytywali nie tylko jako dążenie do obrony suwerenności Ojczyzny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich grup społecznych i ważnej roli chłopstwa Insurekcja Kościuszkowska jest też przecież symbolem początku narodzin powszechnej świadomości narodowej – mówił wojewoda Józef Pilch podczas dzisiejszych uroczystości – upamiętniających nie tylko bitwę pod Racławicami, ale także 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

Obchody Roku Kościuszkowskiego w Racławicach rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym. O oprawę ceremonii zadbało Wojsko Polskie – Kompania i Orkiestra Reprezentacyjne. Po mszy uczestnicy udali się pod pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą bitwę pod Racławicami. Druga część uroczystości odbyła się w racławickim gimnazjum, gdzie uczniowie wraz z zespołem ze Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Ukraińskiej zaprezentowali program artystyczny poświęcony Tadeuszowi Kościuszce.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom przybyłym i zaangażowanym w organizację dzisiejszych uroczystości. W szczególności swe słowa wdzięczności kieruję do młodzieży, która co roku aktywnie uczestniczy w obchodach. Pamiętajcie, że to w Racławicach Polacy pokazali, czym jest patriotyzm i odważyli się być wolnym narodem!!! – powiedział wojewoda Józef Pilch.

Data dodania artykułu: 2017-04-07
Autor artykułu: Małopolski UW
stat4u