SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uczniowie zwyciężyli smoga!
Uroczystą galą finałową połączoną z rozdaniem nagród zakończyła się trzecia edycja konkursu „Pokonaj Smoga". W rywalizacji brali udział uczniowie klas III-VI szkół podstawowych w Gdyni. W sumie w konkursie uczestniczyło 188 uczniów z 27 gdyńskich placówek.

Celem konkursu „Pokonaj Smoga" było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania otaczającym światem i jego problemami oraz uświadomienie im, że czystość powietrza ma wpływ na zdrowie człowieka. Ważną kwestią było pokazanie zalet wykorzystania ciepła sieciowego oraz odnawialnych źródeł energii, a także zachęcenie do oszczędzania energii i dbania o jak najlepsze jej wykorzystanie.

Etap szkolny konkursu przeprowadzili nauczyciele. Na podstawie sprawdzianu wiedzy wytypowali 8 najlepszych uczniów z każdej szkoły: po dwóch z klasy III, IV, V i VI. Zostali oni zakwalifikowani do II miejskiego etapu konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu. W skład jury oceniającego test weszli przedstawiciele: Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni, firmy EDF Polska S.A. oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nagrody uczestnikom konkursu zostały przyznane podczas uroczystej gali w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce: Bartosz Larysz - kl. III SP 40, Antoni Piasek - kl. IV Amerykańska SP, Julia Żaryn - kl. V SP 43 (ZS 11), Hanna Włodarska - kl. VI SP 47 (ZS 14).

II miejsce: Mateusz Stój - kl. III SP 40, Szymon Muszyński - kl. IV SP 48 (ZS 15), Tobiasz Kręcicki - kl. V Amerykańska SP, Zofia Brodewicz - kl. VI SP 18.

III miejsce Hubert Rybak - kl. III SP 47 (ZS 14), Marta Morawska - kl. IV SP 12 (ZS 7), Julia Donafeld - kl. V SP 40, Agnieszka Surawska - kl. VI SP 46 (ZS 13).

Organizatorem konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga" jest Samodzielny Referat ds. Energetyki UM Gdyni. Fundatorem nagród i współorganizatorem konkursu jest EDF Polska Oddział Wybrzeże S.A, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., a partnerem konkursu jest Centrum Nauki Experyment. Konkurs jest realizowany i finansowany w oparciu o Deklarację na rzecz współpracy oraz porozumienie dotyczące partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju podpisaną 30 września 2014 r. przez Gminę Miasta Gdyni z przedstawicielami spółki Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz grupy EDF.

Data dodania artykułu: 2017-04-11
Autor artykułu: UM Gdynia
stat4u