SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jak Brexit wpłynie na wspólne badania
Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja toczona w gronie reprezentantów uniwersytetów badawczych pomoże nam umocnić Unię Europejską jako zjednoczoną przestrzeń badań – powiedział na spotkaniu rektorów uczelni Europy Środkowej oraz LERU prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w resorcie nauki.

W sobotę doszło do spotkania członków LERU, ligi europejskich uniwersytetów badawczych, a także przedstawicieli grupy CE7 – uczelni z Europy Środkowej, do której należy Uniwersytet Warszawski. Wiodacym tematem rozmów był – oprócz unijnego 9. Programu Ramowego, który realizowany będzie po zakończeniu program Horyzont 2020 – Brexit.

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych nie pozostanie bez wpływu na Europejską Przestrzeń Badawczą i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – problematyce Brexitu poświęcił swoje wystąpienie wiceminister Szumowski. – Szanujemy decyzję Brytyjczyków, mamy również nadzieję, że nie będzie ona przeszkodą dla dalszej współpracy w zakresie badań i innowacji. Wprost przeciwnie – mamy nadzieję, że będzie szansą na zbudowanie trwalszych i bliższych powiązań między europejskimi uniwersytetami i grupami badawczymi – powiedział wiceminister.

– Warto rownież podkreślić, że ze względu na Brexit współpraca tzw. starej Unii z pozostałymi krajami powinna się zacieśnić. Warto położyć akcent na ogromny potencjał, jaki rodzi się w obszarze rynków wschodzących, które nakierowane są na innowacyjność, na badania i rozwoj – dodał.

LERU (z ang. League of European Research Universities), liga europejskich uniwersytetów badawczych, została założona w 2002 roku. Podstawowym celem ligi, złożonej z 23 uczelni z 12 państw europejskich, jest wspieranie inicjatyw badawczych na uniwersytetach. LERU rozpoczęło współpracę z uczelniami z Europy Środkowej (Central European Universities) – CE7, w tym z Uniwersytetem Warszawskim.

Data dodania artykułu: 2017-04-13
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u