SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prewencja społeczna w PSP woj. mazowieckiego
12 kwietnia 2017 roku w siedzibie ośrodka szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie woj. mazowieckiego oraz ochrony przeciwpożarowej w szkołach i innych obiektach o charakterze edukacyjnym z udziałem funkcjonariuszy PSP koordynujących sprawy związane z szeroko rozumianą edukacją z zakresu bezpieczeństwa skierowaną min. dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osobami zajmującymi się sprawami oświaty w urzędach miast oraz starostwach z terenu woj. mazowieckiego.

Podczas konferencji omówiono sprawy dotyczące płaszczyzn współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PSP a placówkami oświaty:

Rola Państwowej Straży pożarnej w systemie edukacji powszechnej na przykładzie programu „Bezpieczna+”, prelegent Iwona Konopka - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wymogi przepisów przeciwpożarowych w obiektach szkół, prelegent kpt. Agnieszka Niedobylska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Prewencja społeczna w Państwowej Straży Pożarnej, prelegent st. kpt. Małgorzata Romanowska – Komenda Główna PSP, Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji, prelegent dowódca jednostki ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 4 KM PSP w Radomiu, Profilaktyka społeczna w Komendzie Stołecznej Policji, prelegent podinspektor Marcin Zimoń – Komenda Stołeczna Policji, Klasy mundurowe o profilu pożarniczym w placówkach oświaty, prelegent mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. W trakcie spotkania przeprowadzono niezapowiedziany próbny alarm pożarowy oraz ewakuację wszystkich uczestników konferencji na zewnątrz budynku.

W spotkaniu udział wzięli min.

Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, st. bryg. Jarosław Kurek – mazowiecki komendant wojewódzki PSP, Iwona Konopka - Ośrodek Rozwoju Edukacji, st. kpt. Małgorzata Romanowska – Wydział Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego PSP, Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji (Wydział Prewencji KSP), Koordynatorzy prewencji społecznej w komendach powiatowych/miejskich PSP woj. mazowieckiego, Przedstawiciele komórek odpowiedzialnych za sprawy oświaty w urzędach miast oraz starostwach z terenu woj. mazowieckiego.

Data dodania artykułu: 2017-04-20
Autor artykułu: mswia.gov.pl/st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie
stat4u