SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Decyzja GINB ws. II linii metra - stanowisko Wojewody
Zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę mogło być wydane, bo inwestor (Miasto Stołeczne Warszawa) złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wojewoda Mazowiecki nie miał więc podstaw prawnych, aby nie wydać decyzji zezwalającej na budowę zachodniego odcinka metra.

Chodzi o „II linię Metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C06) w zakresie budowy stacji C06 (…)”. Inwestor złożył oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Wojewoda nie jest uprawniony do badania prawdziwości podanych w oświadczeniu danych, a jedynie do sprawdzenia prawidłowości wypełnienia druku o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wojewoda nie miał, więc przesłanek by pozwolenia nie wydać.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest złożenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stosownymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Dokumentacja oceniana jest pod kątem zgodności projektu inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku z wymogami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy oraz z przepisami techniczno-budowlanymi. Pozytywna ocena obliguje Wojewodę do wydania pozwoleniu na budowę.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wskazał, że znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie inwestorów o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostało wypełnione poprawnie.

Data dodania artykułu: 2017-04-21
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u