SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dolna Wisła. Wojewodowie podpisali porozumienie
Rozbudowa żeglugi śródlądowej, realizacja przedsięwzięć hydrotechnicznych, w tym m.in. budowa stopni wodnych, rozwój gospodarczy obszaru Dolnej Wisły, ochrona przyrody, promocja przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły – to tylko niektóre elementy podpisanego wczoraj w Bydgoszczy porozumienia na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły. Podpisy pod dokumentem złożyli wojewodowie : pomorski, mazowiecki, warmińsko-mazurski i kujawsko-pomors

Cele mają być realizowane przy pomocy zespołów eksperckich. Porozumienie zakłada także spotkania wojewodów, które odbywać się będą w poszczególnych urzędach wojewódzkich.

- Liczę na szybkie efekty naszej współpracy – powiedział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Chciałbym, żebyśmy za 2-3 lata spotkali się w Tczewie, gdzie powstanie pierwszy port umożliwiający przeładunek kontenerów z barek na kolej – dodał.

W uroczystości uczestniczyli: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, a także sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Zygmunt Babiński, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, instytucji związanych z żeglugą śródlądową, uczelni i lokalnych przedsiębiorców

Data dodania artykułu: 2017-04-30
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u