SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta Ambasadora Kanady w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
Z wizytą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim gościł po raz pierwszy ambasador Kanady w RP Stephen de Boer. Z Ambasadorem, który funkcje szefa misji dyplomatycznej pełni od grudnia 2015 r., spotkał się wicewojewoda śląski Mariusz Trepka.

Stephen de Boer jest absolwentem prawa Uniwersytetu w Georgetown. Przed objęciem zaszczytnej funkcji Ambasadora Kanady pracował m.in. w kanadyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W 2007 r. za swój wkład w zakończenie i ratyfikację umowy kanadyjsko-amerykańskiej dotyczącej drewna iglastego otrzymał nagrodę Ministra Handlu Zagranicznego, a za pracę podczas Kopenhaskiej Konferencji na temat Zmian Klimatycznych w 2010 r. uzyskał wyróżnienie Wiceministra ds. Ochrony Środowiska Kanady.

Kanada jest aktywnym partnerem dialogu na wielkich międzynarodowych forach gospodarczych, podczas których jednym z głównych zamierzeń jest promocja tego państwa jako kraju sukcesu, którego gospodarka oparta jest na zdrowych fundamentach, pozwalających łagodzić ewentualne skutki zahamowania tempa rozwoju gospodarki światowej. Państwo to posiada wielką, naturalną gospodarkę leśną i najbardziej rozwinięty na świecie przemysł drzewny oraz celulozowo-papierniczy. Najważniejszym partnerem gospodarczym Kanady są Stany Zjednoczone, jednakże stosunki w dziedzinie gospodarczo-handlowej rozwija ona również z Polską, która jest dla Kanady najważniejszym partnerem handlowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na wielkość rynku, pozycję w UE, stabilność ekonomiczno-finansową, odporność na zjawiska kryzysowe oraz dobry model zarządzania gospodarką w relacji do innych państw Europy Centralnej i Wschodniej, w nowym planie pod nazwą „Plan Działania - Globalne Rynki” na lata 2015-2017 Polska została wybrana przez rząd Kanady jako rynek priorytetowy, co daje nadzieje na ścisłą współpracę pomiędzy dwoma krajami. Dobre stosunki polsko-kanadyjskie realizowane są także w ramach intensywnego dialogu politycznego, którego przejawem są podobne poglądy na szereg kwestii dotyczących międzynarodowej współpracy. Na wzajemne stosunki pomiędzy Polską a Kanadą mają również wpływ dobre relacje pomiędzy obywatelami tych państw. Zostały one wzmocnione m.in. poprzez zniesienie w 2008 roku przez rząd kanadyjski wiz dla obywateli Polski oraz przywrócenie praw kombatanckich weteranom II wojny światowej zamieszkującym w Kanadzie.

Data dodania artykułu: 2017-04-30
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u