SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Bezpieczeństwo ruchu drogowego: certyfikaty dla nauczycieli
Wojewoda Zdzisław Sipiera i zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz wręczyli certyfikaty konsultantom ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich zadaniem jest m.in. poprawa jakości kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa drogowego.

W ramach akcji mazowieckiej policji „B&N – czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony” przeszkolono 18 konsultantów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nauczyciel specjalizujący się w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego będzie służył pomocą i wsparciem innym nauczycielom ale także rodzicom i opiekunom dzieci.

Do zadań konsultantów należy m.in.

inicjowanie programów edukacyjnych,
zachęcanie rodziców do czynnej współpracy,
kontrola nad sposobem prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji,
koordynacja wszelakich działań związanych z promocją bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym wśród społeczności lokalnych.

Certyfikaty wręczono na gali zorganizowanej w ramach 4. Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Program został objęty patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Data dodania artykułu: 2017-05-11
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u