SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,„Relacje oparte na prawdzie historycznej". Spotkanie Marszałka Sejmu z Niemiecko-Polską Grupą Parlamentarną
Możliwości wypracowania wzmocnionej wymiany informacji miedzy parlamentami Polski i Niemiec były wśród tematów czwartkowego spotkania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przedstawicielami Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Politycy zgodnie podkreślali, że istotne jest oparcie wzajemnych relacji na prawdzie historycznej. Rozmówcy zwracali również uwagę na znaczenie dobrych polsko-niemieckich stosunków dla kształtowania wspólnej przyszłości Europy.

Mam nadzieję, że ta wizyta przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju stosunków polsko-niemieckich - podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, zaznaczając, że z roku na rok relacje te stają się coraz silniejsze. - Opowiadamy się za dobrą współpracą z Polską. Cieszymy się z kierunku, w którym ona zmierza - stwierdził przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Thomas Nord. Niemiecki polityk zwrócił uwagę m.in. na intensywne kontakty na szczeblu szefów rządów, ministrów, komisji parlamentarnych i prowadzony dialog o codziennej współpracy między obydwoma państwami.

- Rozwój współpracy może być trwały, jeśli współpraca będzie oparta na porozumieniu i prawdzie, w tym prawdzie historycznej - zaznaczył marszałek Sejmu. Przewodniczący Nord podkreślał panującą wśród członków Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej ponadpartyjną zgodność, że używanie sformułowań typu „polskie obozy śmierci” zasługuje na potępienie. Zapewnił też o zaangażowaniu parlamentarzystów w podejmowanie reakcji, gdy takie określenia są używane. - U podstaw naszych relacji musi leżeć poszanowanie dla prawdy historycznej. Takie przesłanie zabieram ze sobą - powiedział Thomas Nord.

Politycy mówili także o roli kooperacji obu krajów dla przyszłości UE i Europy jako takiej. - Nasza współpraca, w obliczu problemów Unii, może być jednym z fundamentów stabilizacji w całej Europie - podkreślił marszałek Sejmu. Powiedział, że konieczne jest współdziałanie obu krajów nad wypracowaniem drogi odnowy Wspólnoty, by zapobiegać kolejnym Brexitom. - Dotyczy to potrzeby zmiany funkcjonowania instytucji unijnych, wzmocnienia znaczenia parlamentów narodowych względem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także spojrzenia na wschód od UE w oparciu o zasadę „równi z równymi, wolni z wolnymi” - zaznaczył Marek Kuchciński.

Data dodania artykułu: 2017-05-14
Autor artykułu: sejm.gov.pl
stat4u