SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta urzędników z Uzbekistanu
Samorząd lokalny i nadzór nad nim to główne tematy spotkania Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza z przedstawicielami rządu Republiki Uzbekistanu. Zagraniczni goście odwiedzili Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zaproszenie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Członkami delegacji są urzędnicy reprezentujący władze krajowe i lokalne odpowiedzialne za rozwój terytorialny. Głównym celem wizyty w Polsce jest prezentacja specyfiki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce, w tym szczególnie polskich doświadczeń w dziedzinie rozwoju lokalnego.

Podczas wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim delegacja mogła zapoznać się z zasadami funkcjonowania nadzoru prawnego nad samorządem terytorialnym. Rozmawiano także o podziale kompetencji między administracją rządową i samorządem na przykładzie programu budowy dróg lokalnych oraz programu MALUCH+.

Program wizyty obejmuje m.in. zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz spotkania w Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Miasta w Legionowie.

Data dodania artykułu: 2017-05-31
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u