SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku
Współpraca w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń, opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organizacji konferencji naukowych i sympozjów, badań naukowych, a także praktyk studenckich – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane dzisiaj (1 czerwca) na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – Prokurator Regionalny Andrzej Golec. W spotkaniu udział wzięli także Marek Piotrowicz z Prokuratury Krajowej, Prokurator Maciej Załęcki rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz dr Sebastian Susmarski dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku zakłada między innymi współpracę w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania i nauk eksperymentalnych, opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń, badań naukowych. istotnych dla wymiaru sprawiedliwości, a także praktyk studenckich w podległych Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku jednostkach prokuratur.

- Wspólne działania przyczynią się do wzmocnienia dydaktyki i badań związanych z prawem na Uniwersytecie Gdańskim, pozwolą wykorzystać potencjał kadry naukowej UG w zakresie opracowywania ekspertyz i analiz, ale także szerzej niż do tej pory korzystać z doświadczeń praktyków. Mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się także do rozwoju zawodowego kadr Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, a nasi studenci zaś będą mieli możliwość odbywania praktyk pod okiem specjalistów – zaznaczył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

- Współpraca w takiej formie nie tylko przyczyni się do rozwoju zawodowego kadr Prokuratury, ale z drugiej strony umożliwi również pełniejsze wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych prokuratorów w badaniach prowadzonych w ramach Uniwersytetu. Liczę też na to, że wymierne korzyści z tej współpracy, w formie poszerzonej oferty praktyk, będą atrakcyjną propozycją dla studentów – dodał Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie Uniwersytet Gdański zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Data dodania artykułu: 2017-06-02
Autor artykułu: mat. prasowe UG
stat4u