SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rozszerzono Kontrakt Terytorialny dla Pomorskiego
W Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele MR i Zarządu Województwa Pomorskiego podpisali aneks do Kontraktu Terytorialnego. W spotkaniu uczestniczył Jarosław Sellin, wiceminister kultury i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. W aneksie znalazło się 12 projektów z Pomorskiego dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego

Uroczystość była zwieńczeniem trwających prawie rok intensywnych prac związanych ze zmianą Kontraktów Terytorialnych i wzmocnieniem ich roli w sektorze kultury. W imieniu Rządu RP Aneks podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a w imieniu strony samorządowej – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: - Dotychczas projekty z obszaru kultury wskazane były w Kontraktach Terytorialnych w wąskim zakresie, niewspółmiernym do ogromnej roli kultury w realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. MKiDN oraz Ministerstwo Rozwoju przy wsparciu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP podjęły starania na rzecz rozszerzenia Kontraktów Terytorialnych o nowe strategiczne projekty z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i nadania im priorytetowego znaczenia. Potrzeba zmian wynikała także z ograniczonego dostępu do finansowania ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z niewielkiej- w porównaniu z programem krajowym- wysokości środków przeznaczonych na kulturę w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych.

W lipcu 2016 r. MKiDN rozpoczęło nabór nowych projektów o priorytetowym i strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionów, które chciałyby w kolejnych konkursach ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowanym władz samorządowych- w naborze zgłoszonych zostało 231 projektów z całego kraju, spośród których 97 o największym potencjale rozwojowym, zostało rekomendowane przez MKiDN do włączenia do Kontraktów Terytorialnych.

Wpisanie projektów do Kontraktów Terytorialnych zapewnia im uzyskanie preferencji w postaci dodatkowych 10 pkt., przyznanych w trakcie oceny w procedurze konkursowej w PO IiŚ. Jednak ostateczna decyzja o wyborze danego projektu do dofinansowania uzależniona będzie od przebiegu konkursu. W zakończonym 4 maja br. kolejnym naborze wniosków do PO IiŚ złożono 163 projekty z zakresu ochrony zabytków i infrastruktury kultury. 82 z nich to projekty wpisane do Kontraktów Terytorialnych. O dofinansowanie ubiegają się m.in. Muzeum w Kozłówce, Muzeum w Wiślicy, Muzeum Pomorza w Słupsku, Góra św. Anny czy Zamek w Malborku, które - po wypełnieniu wymogów wynikających z kryteriów oceny projektów, mogą otrzymać wsparcie z Programu.

Data dodania artykułu: 2017-06-02
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u