SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta szefowej MEN na Pomorzu
Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach oświatowych oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego – to główne tematy piątkowej wizyty szefowej MEN w województwie Pomorskim

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła 2 czerwca br., udział w spotkaniu roboczym dotyczącym bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. Na ten temat w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku szefowa MEN rozmawiała m.in. z trójmiejskimi samorządowcami, przedstawicielami policji, prawnikami i osobami zajmującymi się sprawami młodzieży.

Podczas piątkowego spotkania dyskutowano również o procedurach szybkiego reagowania na przejawy przemocy w szkołach oraz programach wychowawczych i profilaktycznych.

W swoim wystąpieniu minister edukacji podkreśliła, że od nowego roku szkolnego w szkołach nastąpią liczne zmiany związane z zapewnieniem uczniom i wychowankom bezpieczeństwa. Wymieniła tu m.in. nowe podejście do realizowania programu wychowawczego-profilaktycznego, który ma być wykorzystywany po uprzedniej diagnozie potrzeb i we współpracy z rodzicami. Inne też będzie podejście do godzin pozostających do dyspozycji wychowawcy.

– Powinna to być godzina przeznaczona przede wszystkim kształtowaniu u młodych ludzi wartości, postaw prospołecznych i właściwych zachowań, które są nieodzowne w codziennym życiu – zaznaczyła minister Anna Zalewska. – Bezpieczeństwo to także kluczowy obszar dla realizowanych w szkole zadań na godzinach z wychowawcą, np. podczas dyskutowania o sprawach, które wydarzyły się w ciągu minionego tygodnia – dodała.

Szefowa MEN podkreśliła również, że za kwestie bezpieczeństwa uczniów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.

Data dodania artykułu: 2017-06-05
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u