SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dziewięć ustaw z podpisem Prezydenta RP
Prezydent RP podpisał w piątek, 2 czerwca 2017 roku, dziewięć ustaw: Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe ;

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji;

Ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw;

Ustawę z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

Data dodania artykułu: 2017-06-06
Autor artykułu: prezydent.pl
stat4u