SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Przywrócenie wieku emerytalnego – kampania „Godny wybór”
Od 1 października 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wieku emerytalnego. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano kampanię „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.

Przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn spowoduje, że w ostatnim kwartale 2017 r. przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę. W województwie mazowieckim takich osób może być ponad 41 tysięcy.

Od 1 lipca w mazowieckich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pracować doradcy emerytalni. Podpowiedzą m.in. jakie warunki trzeba spełnić, żeby przejść na emeryturę. Wyliczą również prognozy przyszłego świadczenia. Test usługi doradcy emerytalnego w ZUS prowadzono w maju w 10 jednostkach podlegających pod Oddziały w Zabrzu i Warszawie. Przez miesiąc po poradę zgłosiło się ponad 6 tys. osób.

W obecnym stanie prawnym około 17 proc. uprawnionych do przejścia na emeryturę decyduje się na dalszą pracę. Według szacunków od 1 października ten wskaźnik może osiągnąć około 25 proc.

Konferencja w Warszawie jest częścią ogólnopolskiej kampanii społeczno-informacyjnej, podczas której przedstawiciele rządu i Prezydenta RP spotkali się z samorządowcami, przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Udział w niej wzięli: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marta Gajęcka, Doradca Prezydenta RP, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Henryk Nakonieczny, Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, Andrzej Kropiwnicki, Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Data dodania artykułu: 2017-06-06
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u