SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Rusza rozbudowa rumskiego "Hipolita"
Dnia 6 czerwca 2017 roku dyrektor ZSP nr 2 w Rumi Halina Filińska podpisała umowę na rozbudowę szkoły z firmą Volfram reprezentowaną przez Pana Wojciecha Mokrzyckiego i Mirosława Podgórskiego

W ramach przedsięwzięcia strategicznego - kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy, zostanie zrealizowany projekt: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem". Wykonawcą jest firma Volfram z Łebcza. Nowe skrzydło szkoły powstanie na działce sąsiadującej ze szkołą, w miejscu starego budynku SP nr 6 w Rumi. Koszt inwestycji wynosi 3 miliony 227 994 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia – 15 grudnia 2017 roku.

Przy uroczystym podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wejherowie :wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, etatatowy członek zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu Wejherowskiego Ludwik Zegzuła oraz naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Mirosław Lademann. Na sali obecni byli Anna Chwalisz sprawująca nadzór budowlany nad inwestycją oraz Aleksander Rażyński kierownik budowy z firmy Volfram, Lucyna Ignatowicz – przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie klas logistycznych. Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy.

Data dodania artykułu: 2017-06-08
Autor artykułu: Danuta Necel-Lewandowska
stat4u