SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podkarpacka uczelnia zdobyła złoty ogólnopolski certyfikat „Uczelnia Liderów”
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz zapewnia studentom dostęp do praktycznej, użytecznej wiedzy

Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą. Taką ocenę wystawiono WSIiZ w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” - 2017. Uczelnia w tym roku uzyskała wyjątkowy bo złoty certyfikat, a także wyróżnienie specjalne "Najwyższa Jakość Studiów".

Uroczysta Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się w dniu 14 czerwca 2017 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W imieniu WSIiZ statuetkę oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” odebrała prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki. O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym oraz rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W tym roku poza certyfikatem "Uczelnia Liderów" na okres czerwiec 2017-2018, Komisja Ekspercka przyznała WSIiZ "Złoty Certyfikat Uczelnia Liderów", przyznawany szkołom wyższym, które na siedem edycji dostały sześć razy certyfikat. Ponadto doceniono WSIiZ wyróżnieniem "Najwyższa Jakość Studiów". WSIiZ jest jedyną w regionie uczelnią z tym wyjątkowym złotym certyfikatem.

Uzasadnienie przyznania WSIiZ tytułu „Uczelnia Liderów” ma kilkanaście stron. Eksperci zaznaczają w nim m.in. stałą modyfikację programu kształcenia oraz analizowanie rynku pracy przez Uczelnię pod kątem przydatności treści nauczania przekazywanym studentem. Doceniono także poszerzanie oferty o nowe kierunku studiów oraz specjalności, które są modelową odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy.

Ponadto w eksperckim uzasadnieniu przyznania, tego zaszczytnego, tytułu można przeczytać - Rzeszowska uczelnia nie ma sobie równych w kraju, nie tylko ze względu na jej specyfikę (silna orientacja praktyczna kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, znakomita baza materialna tworzona m.in. przez nowoczesny kampus w Kielnarowej, autorskie, nowatorskie programy kształcenia), ale przede wszystkim z uwagi na profesjonalizm w obrębie organizacji toku studiów, efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami… - i dalej autorzy uzasadnienia zaznaczają - Ewaluowana uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą, co uwidacznia się rokrocznie w procesie rekrutacyjnym.

Cieszyć może również podkreślenie tworzenia przyjaznej atmosfery studentom chcącym rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach funkcjonujących na terenie WSIiZ kół naukowych. Doceniono działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, a także innowacyjne przygotowywanie wielu przedsięwzięć adresowanych do studentów i absolwentów, mających ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.

- Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji na mapie edukacyjnej zarówno w regionie, jak i w Polsce. Przyznanie tego prestiżowego certyfikatu ma potwierdzenie również w rankingach uczelni wyższym m.in. w międzynarodowym rankingu U-Multirank, WSIiZ uzyskała najwyższe noty - bardzo dobry „A” lub dobry „B” m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie. Z kolei w ostatnim rankingu Perspektyw WSIiZ uplasowała się najwyżej, ze wszystkich uczelni niepublicznych Polski południowo-wschodniej – dodaje

Data dodania artykułu: 2017-06-21
Autor artykułu: Dominik Łazarz
stat4u