SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Posiedzenie Kolegium Rektorów
Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w Kolegium Rektorów Miasta Poznania. W spotkaniu udział wzięli także: dr Miłosz Brakoniecki, ekspert Zespołu zadaniowego ds. Cyfryzacji „Od papierowej do cyfrowej Polski” przy Komitecie RM, dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Informatyki w Instytucie Pamięci Narodowej, Dominika Waligórska, dyrektor Biura Ministra Cyfryzacji, Grzegorz Zajączkowski, doradca Ministra Cyfryzacji oraz przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat digitalizacji dóbr nauki i kultury oraz Programu KRONIKA. Oprócz założeń projektu przestawiono harmonogram jego wdrożenia. Projekt składa się z dwóch elementów. Pierwszy zakłada stworzenie wspólnej, zintegrowanej infrastruktury, służącej do przechowywania cyfrowych zasobów nauki i kultury. Drugi ma umożliwić udostępnienie wszystkich zgromadzonych tam obiektów poprzez jedną platformę oraz udostępnienie wygodnych i użytecznych e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania infrastruktury IT oraz poprawa jakości i dostępności cyfrowych zasobów kultury i nauki.

Kolegium Rektorów skupia rektorów publicznych szkół wyższych Poznania. Zostało powołane w celu dalszej integracji poznańskiego środowiska naukowego oraz zacieśnienia współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów na różnorodnych płaszczyznach.

Data dodania artykułu: 2017-06-28
Autor artykułu: Wielkopolski UW
stat4u