SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Promesy komendanta głównego PSP dla Mistrzów Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym wręczone
W dniach 23-25 czerwca 2017 r. w Licheniu Starym odbyły się XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Mistrzostwa te są formą intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a ich celem jest m.in. sprawdzenie stopnia wyszkolenia strażaków ochotników w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego, podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową, mobilizowanie do intensywnego i skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych. To również okazja do wymiany doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą oraz przekazywanie społeczeństwu zasad bezpiecznego wypoczynku.

Organizatorem głównym zawodów był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego oddziały terenowe. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier Leszek Suski objął XI Mistrzostwa Polski patronatem honorowym. Przyznał również promesy na kwotę 5 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca, 3 tys. zł za zajęcie drugiego miejsca oraz 2 tys. zł za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej z przeznaczeniem na zakup przez reprezentowaną w zawodach jednostkę OSP sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia działań ratowniczych. Nagrody komendanta głównego PSP są uznaniem przygotowania Ochotniczych Straży Pożarnych do skutecznego niesienia pomocy na akwenach oraz zachętą do dalszego doskonalenia kompetencji ratowniczych strażaków.

W XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym uczestniczyło 144 strażaków ratowników, reprezentujących 36 załóg OSP, w tym 6 załóg kobiecych, które specjalizują się w ratownictwie wodnym i powodziowym i dysponują własnym sprzętem pływającym.

Mistrzem Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym została załoga OSP Licheń Stary I zdobywając 295 punktów w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zdobyła załoga OSP Opoczno z 285 punktami. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zdobyła załoga OPS Wilczyn – 282 pkt.

25 czerwca 2017 r. w uroczystym zakończeniu XI Mistrzostw Komendę Główną PSP reprezentowali: st. bryg. Tomasz Naczas – zastępca dyrektora Biura Szkolenia w KG PSP, bryg. Jacek Uliszewski – naczelnik Wydziału Gospodarczego w Biurze Logistyki KG PSP oraz st. kpt. Małgorzata Romanowska – naczelnik Wydziału Prewencji Społecznej w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP.

Data dodania artykułu: 2017-07-04
Autor artykułu: st. kpt. Małgorzata Romanowska
stat4u