SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,KUL ma nowych doktorów - 137 doktorów i 32 doktorów habilitowanych
Aż 137 osób uzyskało stopień doktora i 32 osoby stopień doktora habilitowanego w roku akademickim 2016/2017 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Uroczystość promocji doktorskich na KUL ma miejsce trzy razy w ciągu roku akademickiego. W czasie ostatniej, pod koniec czerwca, w Auli kard. Wyszyńskiego do grona doktorów dołączyło 39 młodych naukowców. Wśród nich 7 było z Wydziału Teologii, 8 z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 4 z Wydziału Filozofii, 12 z Wydziału Nauk Humanistycznych i 8 z Wydział Nauk Społecznych. Zatem najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych oraz prawa.

Przypomnijmy, że KUL kształci na 12 kierunkach studiów doktoranckich. Są to: muzykologia, prawo, prawo kanoniczne, filozofia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia i socjologia oraz prowadzone również w języku angielskim filozofia i teologia. Doktoranci KUL aktywnie uczestniczą w pracach Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, a Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL Konrad Kozioł w lutym b.r. został ponownie wybrany przewodniczącym Forum.

W swej blisko stuletniej historii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ponad przyznał ponad 4600 doktoratów (ta liczba nie uwzględnia liczby uzyskanych na KUL stopni doktora habilitowanego).

Data dodania artykułu: 2017-07-29
Autor artykułu: mat. prasowe KUL
stat4u