SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Ochrona zabytków w Warszawie i na Mazowszu – decyzja Wojewody
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera rozwiązał porozumienie w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków. Celem jest poprawa ochrony zabytków w stolicy. W najbliższych dniach zostanie powołany Zespół, który zadba o sprawną realizację zmiany organizacyjnej.

Dołożę wszelkich starań, aby dbać o ochronę zabytków w Warszawie i na Mazowszu. Uważam te sprawy za priorytet - obowiązkiem państwa jest dbać o dziedzictwo historyczne. Ochrona zabytków znajduje się w kompetencjach rządu, a Stołeczny Konserwator wykonuje te zadania w imieniu Wojewody. Istnieje potrzeba jasnej odpowiedzialności w tym zakresie, stąd konieczność zmiany. Liczę na dobrą współpracę z miastem stołecznym, które przecież w dalszym ciągu jest zobowiązane dbać o zabytki – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Porozumienie w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało zawarte 1 czerwca 2005 roku.

Efektywność porozumień o przekazaniu opieki nad zabytkami miejskim konserwatorom negatywnie oceniła w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. W poprzednich latach doszło do wielu nieprawidłowości. W przypadku strategicznej roli Warszawy nieodpowiednie jest połączenie na jednym poziomie decyzyjnym – spraw budowlanych i oceny konserwatorskiej. Musi być jasność, że konserwator stoi na straży zabytków – podkreśla Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Postaram się rzetelnie i bezkonfliktowo przeprowadzić wszystkie prace. Od chwili objęcia stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków starałem się wygasić wszystkie sporne kwestie. Liczę na współpracę ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w zakresie przejęcia obowiązków – powiedział prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Porozumienie z czerwca 2005 r. przewidywało możliwość wypowiedzenia (z trzymiesięcznym okresem). Wypowiedzenie zostało złożone 31 lipca br., tak więc trzymiesięczny okres mija 31 października. W skład Zespołu, który będzie się zajmował zmianą organizacyjną wejdą przedstawiciele Wojewody, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Stołeczny Konserwator Zabytków.

Data dodania artykułu: 2017-08-07
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u