SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,102. rocznica Bitwy pod Jastkowem. Odsłonięto tablicę Piłsudskiego
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystościach 102. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. 31 lipca 1915 roku rozpoczął się szturm I Brygady Legionów Polskich brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz 4. pułku piechoty III Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk. Bolesława Roi, na ufortyfikowane pozycje rosyjskie pod Jastkowem. Przez trzy dni legioniści próbowali bezskutecznie zdobyć umocnienia rosyjskie, jednak udało się to dopiero 3 sierpnia, na skutek przełamania frontu pod Dęblinem

Z okazji rocznicy bitwy, w Dąbrowicy, w majątku Firlejów, odsłonięta została tablica pamiątkowa w miejscu, gdzie w czasie bitwy stacjonował sztab I Brygady Legionów, z Józefem Piłsudskim na czele. Następnie na cmentarzu legionistów w Jastkowie odprawiona została msza święta, której przewodniczył dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Wiesław Kosicki, zaś kazanie wygłosił ks. Paweł Kuzioła, proboszcz parafii w Jastkowie. Po zakończeniu nabożeństwa złożono wieńce przy pomniku poległych legionistów, odbył się też apel poległych a żołnierze oddali salwę honorową.

Wojewoda lubelski podkreślił, że legionistom poległym pod Jastkowem należy się cześć, wspomnienie i modlitwa. – Ich walka i ofiara były składową niepodległej Rzeczypospolitej. Obchodzimy rocznicę bardzo ważnej bitwy, rozegranej na przedmieściach Lublina, w czasie wojny, która nie do końca była naszą wojną, ale stała się naszą wojną wyzwoleńczą. W wyniku działań wojennych I wojny światowej i efektów tej wojny odzyskaliśmy niepodległość. Legioniści, którzy tu walczyli, stali się fundamentem sił zbrojnych niepodległej od 1918 r. Rzeczypospolitej – powiedział wojewoda Czarnek.

Wojewoda zauważył też, że młodzi ludzie walczyli o wolną Polskę, której nie znali, nie mogli znać niepodległego państwa polskiego, bo od 120 lat nie było tego państwa na mapach świata i Europy. Walczyli o byt, który był przedmiotem ich marzeń, ich wizji i wizji ich przodków. Podziękował też wójtowi gminy Jastków Teresie Kot za zorganizowanie uroczystości rocznicowych.

– To, co my dzisiaj robimy, to jest nasze przygotowanie na bohaterstwo. My się modlimy za tych co polegli, ale módlmy się również za to, żebyśmy my, nasze dzisiejsze pokolenia, abyśmy byli gotowi na bohaterstwo. Być gotowym to nie znaczy koniecznie oddawać życie za ojczyznę, ale to znaczy na pewno być sumiennym i starannym we wszystkich rzeczach, które na co dzień wykonujemy i pamiętać o tych wartościach, które leżą u podstaw państwa, leżą u podstaw życia. Tylko w ten sposób będziemy mogli bronić wolnej, niepodległej i suwerennej Polski – podkreślił Przemysław Czarnek.

Oprócz wojewody lubelskiego w uroczystościach w Jastkowie uczestniczyli również m.in. wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Adam Lewandowski – przedstawiciel szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz władze samorządowe.

Data dodania artykułu: 2017-08-08
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u