SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Żywność dla najuboższych
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 dotarła do ponad 71 tysięcy osób.

W programie, którego celem jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym, wzięło udział 106 gmin naszego województwa ze 114, czyli nieco ponad 90 procent. - Na pomoc mieszkańcom zachodniopomorskiego przeznaczono w 2016 r. – 3 mln 810 tys. ton żywności o wartości 16,5 mln złotych – podsumował wojewoda Krzysztof Kozłowski – Tą pomoc udaje się dobrze skoordynować dzięki współpracy wielu podmiotów, między innymi Agencji Rynku Rolnego i Caritasu diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Do osób najbardziej potrzebujących trafiają m.in. makaron, ryż, mleko, ser, cukier, olej, owoce i warzywa. W ramach programu prowadzone są też warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, warsztaty zdrowego żywienia, edukacji ekonomicznej oraz zasad przeciwdziałających marnowaniu żywności. - Warsztaty są potrzebne tym, którzy nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, potrzebują podpowiedzi, jak planować posiłki i gotować ekonomicznie – mówiła Bożena Jeziorska z Caritasu Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Program jest rozpisany na lata 2014-2020. Osoby spełniające kryteria dochodowe otrzymują w MOPR-ach skierowanie całoroczne do pobierania pomocy: w formie gotowych posiłków bądź paczek żywnościowych. - Programem objęte są zarówno osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, jak i poszkodowane np. na skutek pożaru, czy powodzi – dodała Agnieszka Śpiewak, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie.

Data dodania artykułu: 2017-08-09
Autor artykułu: Zachodniopomorski UW
stat4u