SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,1 września br. wystartuje program grantowy „Enea Akademia Talentów”
Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane na terenie działania spółek z Grupy Enea), które chcą realizować projekty edukacyjne, wspierające rozwój zainteresowań swoich uczniów, mają szansę pozyskać grant w wysokości 10 000 zł.

Celem akcji organizowanej przez Fundację Enea i spółkę Enea jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez:

stworzenie ciekawych i innowacyjnych metod edukacyjnych,

zachęcenie nauczycieli i pedagogów do korzystania z nowych metod dydaktycznych, które będą służyły rozwijaniu talentów uzdolnionych uczniów, zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką, sztuką i sportem oraz zachęcenie ich do przekazywania wiedzy na te tematy.

Projekty ubiegające się o grant mogą obejmować m.in.: przeprowadzenie cyklu warsztatów, zaprojektowanie gier i zabaw rozwijających zainteresowania uczniów lub organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla osób szczególnie uzdolnionych, które wykraczają poza standardową edukacyjną ofertę szkoły.

W konkursie mogą wziąć udział również uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w nauce, sztuce oraz sporcie. Finaliści mają szansę zdobyć stypendium w wysokości 3000 zł.

Program grantowy „Enea Akademia Talentów” został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Data dodania artykułu: 2017-08-14
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u