SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Katowice pozyskały dofinansowanie w ramach projektu "MALUCH plus"
Według przeprowadzonej analizy przez Unię Metropolii Polskich (UMP), Katowice są miastem o najniższej opłacie za opiekę dziecka w żłobku wśród wszystkich gmin zrzeszonych w UMP.

- Unia Metropolii Polskich dokonując analizy wykazała, że Katowice, jako jedne z zaledwie trzech miast, poza Lublinem i Krakowem, dotują pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. Miasto ma również, najniższą opłatę stałą za opiekę w żłobku miejskim. Wynosi ona 150 zł miesięcznie na jedno dziecko, a w przypadku rodzeństwa po 75 zł. Do tego dochodzi jeszcze opłata za wyżywienie w kwocie 5 złotych dziennie, czyli na przystępnym dla rodziców poziomie. Dzieje się tak dlatego, że średni miesięczny koszt dopłaty do jednego miejsca w żłobku ustaliliśmy na poziomie 1372 zł i jest największy w grupie miast UMP – informuje Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. W żłobkach niepublicznych opłata jest również stosunkowo niska, gdyż nawet bez uwzględnienia dotacji miasta wynosi 800 zł. (lepszym wynikiem pochwalić może się tylko Lublin z opłatą w wysokości 750 zł). Oznacza to, że w katowickich placówkach niepublicznych rodzice ponoszą koszt 400 zł miesięcznie plus opłatę za wyżywienie. W sumie w 2017 roku, z budżetu Katowic, na dopłaty do żłobków gminnych zabezpieczono kwotę w wysokości blisko 13,5 mln zł (w 2016 było to 12,2 mln zł), a żłobków niepublicznych 3,1 mln zł (1,8 mln w 2016 r.).

Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka to jedna z najważniejszych obietnic wyborczych prezydenta Marcina Krupy zawarta w „Umowie z mieszkańcami Katowic”. – Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Rok temu uruchomiliśmy 170 nowych miejsc – dzięki czemu jest ich dziś 789, a do końca przyszłego roku będzie ich blisko 900 – podkreśla prezydent Marcin Krupa. Warto dodać, że w ostatnich dniach Katowice otrzymały dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”. Program obejmuje żłobki, które zgodnie ze statutem zapewniają opiekę nad zdrowymi dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, dostosowujące istniejące miejsca w swoich oddziałach - poprzez przekształcenie 25 miejsc opieki - do potrzeb dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

Na podstawie obecnie istniejącego zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci z grupy docelowej, postanowiono dostosować 25 miejsc w czterech Oddziałach Żłobka Miejskiego: 10 miejsc w Oddziale przy ul. Uniwersyteckiej oraz po 5 miejsc w Oddziałach: przy ul. Ordona, ul. Tysiąclecia i ul. Szeptyckiego w Katowicach. W placówkach tych zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, a także zostaną doposażone w sprzęt i meble niezbędne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zostanie zapewnione przeszkolenie zatrudnianego obecnie personelu w zakresie opieki nad dziećmi z grupy docelowej oraz ewentualne zatrudnienie dodatkowego personelu do opieki i w miarę potrzeb rehabilitacji dzieci. Miasto otrzymało dofinansowanie na ten cel w wysokości 250 000 zł przy wkładzie własnym na poziomie 20 procent, czyli w kwocie 62 500 zł.

Data dodania artykułu: 2017-08-16
Autor artykułu: UM Katowice
stat4u