SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy etap współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu
Sekretarz stanu MNiSW, Aleksander Bobko, podpisał dziś porozumienie o współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen – IWM). Ze strony IWM porozumienie podpisała prof. Shalini Randeria, rektor Instytutu.

Dzięki zawartej umowie polscy studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będą mogli korzystać z programów stypendialnych i grantów naukowych oferowanych przez IWM w latach 2017–2019. Polscy naukowcy będą mogli również zasiadać we władzach Instytutu.

Zawarte porozumienie przyczyni się do intensyfikacji polsko-austriackiej współpracy naukowej w najbliższych latach. Polski wkład finansowy pozwoli na wzmocnienie aktywności Instytutu oraz pełniejszą realizację celów statutowych organizacji. W latach 2014-2016 Polska płaciła na rzecz Instytutu 750 tys. euro rocznie. Na potrzeby współpracy z naukowcami z polskich ośrodków, austriackie Ministerstwo Nauki, Badań i Gospodarki wspomaga Instytut taką samą kwotą.

Instytut Nauk o Człowieku jest niezależną jednostką naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Założony w 1982 roku miał inspirować międzynarodową wymianę intelektualną oraz dialog między środowiskiem akademickim a przedstawicielami lokalnych społeczności. W ostatnich dziesięcioleciach stał się prężnym ośrodkiem życia intelektualnego w Europie.

Data dodania artykułu: 2017-08-18
Autor artykułu: mat. prasowe MNiSW
stat4u